Veebilehe kasutustingimused - Carely Salong veebipood

Veebilehe kasutustingimused - Carely Salong veebipood

Veebilehe kasutustingimused - Carely Salong veebipood

Veebilehe kasutustingimused - Carely Salong veebipood

Veebilehe kasutustingimused - Carely Salong veebipood
Veebilehe kasutustingimused - Carely Salong veebipood

Veebilehe kasutustingimused

VEEBILEHE KASUTUSTINGIMUSED

Tere tulemast meie veebilehele! Veebilehe www.carelysalong.com (edaspidi „veebileht“) omanik on FIE  Kaire Aren Carely Salong (edaspidi „meie“, „Carely Salong“), registrikood 11781868, aadress Rohuaia 21, Rakvere.  Antud veebilehe kasutustingimused (edaspidi „tingimused“) sätestavad koos ostutingimuste ja privaatsuspoliitikaga www.carelysalong.com veebilehe kasutamise korra ning veebilehe kasutaja (edaspidi „klient“, „Teie“, „kasutaja“) ja Carely Salong´i vahelise suhte. Kui Te jätkate veebilehe kasutamist, nõustute Te väljatoodud kasutustingimustega ning kinnitate, et olete kasutustingimustega tutvunud ning neist aru saanud. Palun lugege kasutustingimused hoolikalt läbi! Kui Te kasutustingimustega ei nõustu, palun lõpetage veebilehe kasutamine.

INTELLEKTUAALOMANDI KAITSE

Carely Salong´ile kuuluvad kõik autoriõigused, kaubamärkide ja muude intellektuaalomandi õigused seoses Carely Salong´i tarkvara ja veebilehega või neid kasutatakse vastava isiku loaga. Kasutatud tarkvara ning veebilehe sisu, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, nimed, logod, nuppude ikoonid, pildid, kujutised, animatsioonid, videod, heli ja tekst on osa Carely Salong´i tarkvarast ning kaitstud Eesti Vabariigi ja rahvusvahelise autoriõigusega. Teil ei ole õigust käesoleva veebilehe sisu, andmeid, tarkvara loata kasutada või müüa ega lubada seda kellelgi teisel teha. Carely Salong kaitseb  rangelt oma intellektuaalse omandi õigusi seaduse täies ulatuses.

VEEBILEHE KASUTAMINE

Veebilehte on keelatud kasutada viisil, mis võib kahjustada veebilehte või piirata selle toimimist ja kättesaadavust. Veebilehe kasutamine ei tohi olla ebaseaduslik ega lubamatu.

TEENUSE SISU

Carely Salongi veebipoest on kasutajal võimalik tellida endale meelepäraseid tooteid. Ostutingimustega tutvuge siin .

SUHTLUS

Kui Te külastate meie veebilehte või suhtlete Carely Salongiga e-kirja teel või muul viisil (näiteks kommentaarid), nõustute Te, et Carely Salong´il on õigus suhelda Teiega ja edastada Teile kõik teavitused, kokkulepped, avaldamised elektroonilises vormis.

ANDMEKASUTUS

Carely Salongi poolt kogutavaid andmeid reguleerib meie privaatsuspoliitika. Kui Te kasutate Carely Salong´i veebilehte nõustute Te, et Carely Salong võib kasutada Teie andmeid vastavalt privaatsuspoliitikas väljatoodud tingimustele.  
Carely Salong on isikuandmete vastutav töötleja ning ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

VASTUTUSE PIIRANGUD JA VÄLISTUSED

PALUN PANGE TÄHELE, ET MÕNED JURISDIKTSIOONID EI LUBA VASTUTUSE VÄLISTAMIST NING VASTUTUSE KAUDSET PIIRAMIST, NII ET MÕNED VÕI KÕIK VÄLISTUSED JA PIIRANGUD EI PRUUGI TEILE KEHTIDA. VEENDUGE JA LÄHTUGE OMA KOHALIKEST SEADUSTEST.

KUIGI CARELY SALONG ÜRITAB TEHA KÕIK VÕIMALIKU, ET TAGADA VEEBILEHEL OLEVA TEABE TÄPSUS JA TÄIELIKKUS NING VEEBILEHE FUNKTSIONEERIMINE, ON VEEBILEHT ON ESITLETUD „SELLISENA NAGU SEE ON“ PÕHIMÕTTEL NING SELLEST TULENEVALT EI ANNA CARELY SALONG SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES MINGEID GARANTIISID - EI OTSESEID, KAUDSEID, SEADUSJÄRGSEID EGA MUID. CARELY SALONG ÜTLEB LAHTI KÕIKIDEST GARANTIIDEST, KAASA ARVATUD, KUID MITTE AINULT, MIS SEONDUVAD VEEBILEHE NING VEEBILEHEL OLEVA INFORMATSIOONI JA MATERJALIDE TÄPSUSE, AJAKOHASUSE, FUNKTSIONEERIMISE, TURVALISUSE, TÄIELIKKUSE, SOBILIKKUSEGA. VEEBILEHE KASUTAMISEL NÕUSTUTE SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES, ET INFORMATSIOON JA MATERJAL VÕIVAD SISALDADA EBATÄPSUSI VÕI EKSITUSI NING ET CARELY SALONG EI VASTUTA TARKVARA FUNKTSIONEERIMISE VÕI VIIRUSTE POOLT TEKITATUD KAHJU EEST. VEEBILEHEL OLEVA INFORMATSIOONI VÕI MATERJALIDE KASUTAMINE JA NEILE TUGINEMINE ON TEIE OMAL VASTUTUSEL, MILLEST TULENEVALT PEATE VEENDUMA, ET NEED ON KOOSKÕLAS TEIE ERINÕUETEGA.

KASUTADES VEEBISAIDI TEENUSEID, EI SAA TE EELDADA, ET CARELY  SALONG VÕI ÜKSKÕIK MILLINE TEINE OSALINE, KES ON OLNUD MEIE NIMEL SEOTUD SELLE VEEBILEHE LOOMISE, TOOTMISE VÕI PAKKUMISEGA VASTUTAB VEEBILEHE KVALITEEDISTANDARDITE, TÕRGETETA TÖÖTAMISE, RIKETE JA TAKISTUSTE EEST VEEBILEHE KASUTAMISEL. CARELY SALONG EI VASTUTA OTSESTE, KAUDSETE KAHJUDE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULUDE EEST, MIS ON SEOTUD VEEBILEHE KASUTAMISE VÕI KASUTAMATA JÄTMISEGA.

KÄESOLEVATE PIIRANGUTE EESMÄRK EI OLE VÄLISTADA VÕI PIIRATA CARELY SALONG VASTUTUST JUHTUDEKS KUI 1) CARELY SALONG VÕI TEMA TÖÖTAJATE HOOLETUS ON PÕHJUSTANUD SURMA VÕI TERVISEKAHJUSTUSE 2) CARELY SALONG VÕI TEMA TÖÖTAJAD ON TEKITANUD KAHJU TAHTLIKULT 3) VASTUTUSE VÄLISTAMINE VÕI PIIRAMINE ON KOHALDUVA ÕIGUSE ALUSEL KEELATUD.

VEEBILEHT SISALDAB LINKE KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBILEHTEDELE . ANTUD LINGID ON VÄLJA TOODUD HEAS USUS TEIE MUGAVUSE HUVIDES, ET PAKKUDA TÄIENDAVAT INFORMATSIOONI. CARELY SALONG EI VASTUTA KOLMANDATE OSAPOOLTE VEEBILEHTEDE SISU, ÕIGSUSE, TURVALISUSE, TEGEVUSTE VÕI LINKIDE TOIMIMISE EEST. 

KOHALDUVATE SEADUSTEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES LOOBUTE SELGESÕNALISELT KÕIGIST NÕUETEST (MIS VÕIVAD TULENEDA TEIE JUURDEPÄÄSUST VÕI SIINSE VEEBILEHE KASUTAMISEST) CARELY SALONG, SELLE AMETNIKE, TÖÖTAJATE, TARNIJATE, PROGRAMMEERIJATE JNE VASTU.

KASUTUSTINGIMUSTE RIKKUMINE

Kui Te rikute antud tingimusi või kui Carely Salong´il on põhjendatud kahtlus uskuda, et olete tingimusi rikkunud, on meil õigus peatada ajutiselt või püsivalt Teie ligipääs veebilehele ilma teavituse või selgituseta. Tingimuste rikkumisel on Carely Salong´il õigus esitada Teile kahjunõue.

Kui Carely Salong on otsustanud Teie ligipääsu peatada, on  Teil keelatud tegutseda viisil, mis tagab Teile juurdepääsu meie veebilehele hoolimata ligipääsu keelust.

TEAVE TINGIMUSTE KOHTA

Carely Salong´il on õigus kasutustingimusi muuta igal ajal veebilehe kaasajastamise ja seaduste muudatuste tõttu. Uuendatud kasutustingimused hakkavad kehtima veebilehel avalikustamise päevast. Veebilehe igakordsel kasutamisel veenduge  tingimuste sisus. Kui Te ei nõustu uute tingimustega, palume Teil Carely Salong´i veebilehe kasutamine lõpetada. Veebilehe edasisel kasutamisel loeme Teid uute kasutustingimustega nõustunuks.

Tingimustest tulenevaid või nendega seotud vaidlustele kehtivad Eesti Vabariigi seadused ning tingimustega või nendega seotud vaidlused lahendatakse tarbija elukohajärgses kohtus.

 

VEEBILEHE KASUTAMISTINGIMUSED.pdf

Telli parimad pakkumised oma e-postiIga päev uued pakkumised!

Carely Salong veebipood @ 2024 | Veebiturvalisuse tagab: veebikaitse.ee | Ostuturvalisuse tagab: ostugarantii.eeWebShopper