Privaatsuspoliitika - Carely Salong veebipood

Privaatsuspoliitika - Carely Salong veebipood

Privaatsuspoliitika - Carely Salong veebipood

Privaatsuspoliitika - Carely Salong veebipood

Privaatsuspoliitika - Carely Salong veebipood
Privaatsuspoliitika - Carely Salong veebipood

Privaatsuspoliitika

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Carely Salong  töötab selle nimel, et tagada teie privaatsuse kaitstus, kui kasutate meie teenuseid. Seepärast oleme kehtestanud tegevuspõhimõtted teie isikuandmete töötlemiseks ja kaitseks.

Palun tutvuge käesoleva privaatsuspoliitikaga hoolikalt! Kui Te kasutate meie veebilehte, nõustute Te väljatoodud privaatsuspoliitikaga ning kinnitate, et olete privaatsuspoliitikaga tutvunud ning sellest aru saanud.

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab kuidas, millal ning milliseid andmeid ja mis eesmärkidel Kaire Aren (edaspidi „Carely Salong“, „meie“ ) kogub, kasutab ja töötleb, kui Te kasutate meie veebilehte. Carely Salong austab veebilehe kasutajate andmekaitset ning tunnustab Teilt kogutud andmete kaitsmise olulisust.

INFORMATSIOONI KOGUMINE JA KASUTUS

Küpsised

Carely Salong kasutab küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mille külastatud veebileht ja/või rakendused arvutisse lisavad. Neid kasutatakse laiaulatuslikult, et veebilehed ja rakendused töötaksid või teeksid seda tõhusamalt, et anda veebilehe omanikele teavet. Carely Salong kasutab Google Analytics teenuseid, veebilehel www.google.com/policies/privacy/partners on välja toodud, kuidas Google andmeid kasutab.

Kogutav informatsioon

Carely Salong kogub isikuandmeid, mis on edastatud Carely Salong´ile seoses ostu sooritamisega - nimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber  jne – , mis te meile annate või mis me saame, kui registreerute meie uudiskirja saajaks või loote endale „Carely Salong  e-poe“ konto. Samuti kontaktandmeid, mis on edastatud Carely Salong´ile seoses kasutajapoolse kirjavahetusega.

Carely Salong kogub tehniliste küpsiste abil veebilehe külastajate kohta järgnevat infot: külastuse aeg, kestus, veebilehe külastajate arv, milliselt veebilehelt www.carelysalong.com veebileheni jõuti, internetiprotokolli aadressi, brauseri tüüpi ja keelt, operatsioonisüsteemi infot, külastatud veebilehti, asukohta, küpsiste informatsiooni, kuidas te meie veebilehte kasutasite.

Andmete kogumise eesmärk

Carely Salong austab Teie isikuandmeid ning ei väljasta isikuandmete informatsiooni kolmandatele isikutele turunduseesmärkidel, ilma Teie selgesõnalise nõusolekuta. Teie poolt edastatud isikuandmeid kasutatakse teenuse pakkumise eesmärgil ning sinuga ühenduse võtmiseks, et täita kohustusi ja osutada ootuspärast teenust. Isikuandmed, mis on vajalikud toodete  Kliendile saatmiseks,  edastakse kullerteenust osutavale  ettevõttele. Samuti hõlmab see teile Carely Salongi teabe ja pakkumiste saatmist turunduslikel eesmärkidel e-maili teel, kui olete andnud selleks nõusoleku. Säilitame Teie andmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik Teile teenuste osutamiseks või seadustega nõutud. Seejärel Teie isikuandmed kustutatakse.
Carely Salong on isikuandmete vastutav töötleja ning ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Carely Salong kasutab küpsiseid eesmärgiga edastada kasutajatele kasulikumat teavet ning statistika jaoks. Küpsiseid kasutatakse külastajate aktiivsuse analüüsimiseks, mille põhjal arendatakse veebilehe funktsionaalsust. Samuti kasutatakse küpsiseid, et salvestada külastaja otsingueelistusi, nii on võimalik kasutajal oma otsingut järgnevatel kordadel kergemini korrata.

Andmete kaitse

Carely Salong kasutab kõiki ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi abinõusid, et Teie andmeid kaitsta.

TEIE ÕIGUSED

Teil on õigus saada teavet oma isikuandmete kohta, mida me säilitame. Kui Teie andmed on valed, ebatäielikud või mitteasjakohased, võite paluda andmete parandamist või eemaldamist.

Paljud brauserid lubavad küpsiste kasutamist automaatselt, Teil on võimalus keelata küpsiste kasutamine oma brauseri sätetes. Küpsiste keelamine võib mõjutada Carely Salong´i veebilehe toimimist.

KOOSTÖÖ ÕIGUSORGANITEGA

Kui Carely Salong´il on seadusjärgne kohustus teha koostööd õiguskaitseorganite või valitsusega, on Carely Salong´il õigus avaldada kogu informatsioon Teie kohta õiguskaitseorganitele või valitsusele.

TEAVE TINGIMUSTE KOHTA

Carely Salong´il on õigus privaatsuspoliitikas muudatusi teha. Uuendatud privaatsuspoliitika hakkab kehtima veebilehel avalikustamise päevast. Palun veenduge privaatsuspoliitika tingimustega veebilehe igakordsel kasutamisel. Kui Te ei nõustu uute tingimustega, palume Teil Carely Salong´i veebilehe kasutamine lõpetada. Veebilehe edasisel kasutamisel loeme Teid uute tingimustega nõustunuks.

Tingimustest tulenevaid või nendega seotud vaidlustele kehtivad Eesti Vabariigi seadused ning tingimustega või nendega seotud vaidlused lahendatakse tarbija elukohajärgses kohtus.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe Carely Salong isikuandmete vastutav töötleja on Kaire Aren ( registrikood 11781868 ), Rakvere, Rohuaia 21, tel. +372 55657479, e-post: carelysalong@gmail.com

MILLISEID ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− kauba kohaletoimetamise aadress;
− pangakonto number;
− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
− klienditoe andmed.

MIS EESMÄRGIL ISIKUANDMEID TÖÖDELDAKSE

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi). Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

ÕIGUSLIK ALUS

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja
tarbijavaidluste lahendamine). Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse. Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik
veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

TURVALISUS  JA ANDMETELE LIGIPÄÄS

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust. Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.Isikuandmetega tutvumine ja parandamine.Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

SÄILITAMINE

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

KUSTUTAMINE

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele
vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

ÜLEKANDMINE

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

OTSETURUSTUSTEATED

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega. Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).
Vaidluste lahendamine. Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel e-post carelysalong@gmail.com

PRIVAATSUSPOLIITIKA.pdf

 

Telli parimad pakkumised oma e-postiIga päev uued pakkumised!

Carely Salong veebipood @ 2024 | Veebiturvalisuse tagab: veebikaitse.ee | Ostuturvalisuse tagab: ostugarantii.eeWebShopper